ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.ΑΣΦ.Ε 2023 – 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗμερομηνίαMatchΏρα / Αποτελέσματα ΓήπεδοΆρθρο
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Paradise Park Γήπεδο 1
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ vs HOWDEN HELLAS
Paradise Park Γήπεδο 2
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs HELLAS DIRECT
Paradise Park Γήπεδο 1
MONDIAL ASSISTANCE - Ρεπό
Paradise Park Γήπεδο 1
CARGLASS® vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 2
HOWDEN HELLAS vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 2
HELLAS DIRECT vs GENERALI HELLAS A.A.E.
Paradise Park Γήπεδο 1
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Ρεπό
HOWDEN HELLAS vs GENERALI HELLAS A.A.E.
Paradise Park Γήπεδο 1
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 2
HELLAS DIRECT vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 2
MONDIAL ASSISTANCE vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Paradise Park Γήπεδο 1
CARGLASS® - Ρεπό
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs HOWDEN HELLAS
Paradise Park Γήπεδο 1
GENERALI HELLAS A.A.E. vs ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Paradise Park Γήπεδο 2
CARGLASS® vs MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
MONDIAL ASSISTANCE vs HELLAS DIRECT
Paradise Park Γήπεδο 1
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 2
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ - Ρεπό
HELLAS DIRECT - ΡΕΠΟ
GENERALI HELLAS A.A.E. vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
CARGLASS® vs HOWDEN HELLAS
Paradise Park Γήπεδο 2
MONDIAL ASSISTANCE vs MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Paradise Park Γήπεδο 2
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 2
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs CARGLASS®
Paradise Park Γήπεδο 1
HELLAS DIRECT vs HOWDEN HELLAS
Paradise Park Γήπεδο 1
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs GENERALI HELLAS A.A.E.
Paradise Park Γήπεδο 2
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
CARGLASS® vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. - ΡΕΠΟ
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs GENERALI HELLAS A.A.E.
Paradise Park Γήπεδο 1
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ vs HOWDEN HELLAS
Paradise Park Γήπεδο 2
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 2
HELLAS DIRECT vs CARGLASS®
Paradise Park Γήπεδο 1
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Paradise Park Γήπεδο 1
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΡΕΠΟ
Paradise Park Γήπεδο 1
HOWDEN HELLAS vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
Paradise Park Γήπεδο 2
CARGLASS® vs ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Paradise Park Γήπεδο 1
MONDIAL ASSISTANCE vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
GENERALI HELLAS A.A.E. vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 2
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ vs HELLAS DIRECT
Paradise Park Γήπεδο 1
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΡΕΠΟ
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Paradise Park Γήπεδο 2
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs HOWDEN HELLAS
Paradise Park Γήπεδο 1
GENERALI HELLAS A.A.E. vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 1
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs CARGLASS®
Paradise Park Γήπεδο 2
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs HELLAS DIRECT
Paradise Park Γήπεδο 1
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ vs GENERALI HELLAS A.A.E.
Paradise Park Γήπεδο 2
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
HOWDEN HELLAS ΡΕΠΟ
CARGLASS® vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 2
HELLAS DIRECT vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Paradise Park Γήπεδο 1
HOWDEN HELLAS vs ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Paradise Park Γήπεδο 1
GENERALI HELLAS A.A.E. vs CARGLASS®
Paradise Park Γήπεδο 2
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs HELLAS DIRECT
Paradise Park Γήπεδο 1
MONDIAL ASSISTANCE vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 2
GENERALI HELLAS A.A.E. ΡΕΠΟ
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΡΕΠΟ
MONDIAL ASSISTANCE vs HOWDEN HELLAS
Paradise Park Γήπεδο 1
GENERALI HELLAS A.A.E. vs HELLAS DIRECT
Paradise Park Γήπεδο 2
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs CARGLASS®
Paradise Park Γήπεδο 1
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Paradise Park Γήπεδο 2
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ - Ρεπό
MARSH - CARGLASS
Paradise Park Γήπεδο 1
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 2
HOWDEN HELLAS vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs GENERALI HELLAS A.A.E.
Paradise Park Γήπεδο 2
HELLAS DIRECT vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 1
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ - Ρεπό
CARGLASS® vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
Paradise Park Γήπεδο 2
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Paradise Park Γήπεδο 1
GENERALI HELLAS A.A.E. vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 2
HOWDEN HELLAS vs HELLAS DIRECT
Paradise Park Γήπεδο 1
MONDIAL ASSISTANCE vs ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Paradise Park Γήπεδο 1
GENERALI HELLAS A.A.E. ΡΕΠΟ
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs CARGLASS®
Paradise Park Γήπεδο 2
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Paradise Park Γήπεδο 1
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs HOWDEN HELLAS
Paradise Park Γήπεδο 2
HELLAS DIRECT vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 1
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. - ΡΕΠΟ
HOWDEN HELLAS vs MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Paradise Park Γήπεδο 2
GENERALI HELLAS A.A.E. vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
MONDIAL ASSISTANCE vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
Paradise Park Γήπεδο 2
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
MONDIAL ASSISTANCE - ΡΕΠΟ
HOWDEN HELLAS vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 2
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
HELLAS DIRECT vs ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Paradise Park Γήπεδο 2
HOWDEN HELLAS - Ρεπο
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
GENERALI HELLAS A.A.E. vs MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Paradise Park Γήπεδο 2
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs HELLAS DIRECT
Paradise Park Γήπεδο 2
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ - Ρεπο
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs HOWDEN HELLAS
Paradise Park Γήπεδο 2
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 1
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs GENERALI HELLAS A.A.E.
Paradise Park Γήπεδο 1
HELLAS DIRECT vs MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Paradise Park Γήπεδο 2
HELLAS DIRECT - Ρεπο
Paradise Park Γήπεδο 1
Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs GENERALI HELLAS A.A.E.
Paradise Park Γήπεδο 1
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 2
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 2
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - Ρεπο
Paradise Park Γήπεδο 1
HOWDEN HELLAS vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
HELLAS DIRECT vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
Paradise Park Γήπεδο 2
MONDIAL ASSISTANCE vs GENERALI HELLAS A.A.E.
Paradise Park Γήπεδο 1
MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ vs ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Paradise Park Γήπεδο 1
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Paradise Park Γήπεδο 2
GENERALI HELLAS A.A.E. vs HOWDEN HELLAS
Paradise Park Γήπεδο 1
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 1
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
Paradise Park Γήπεδο 2
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs HELLAS DIRECT
Paradise Park Γήπεδο 1

PLAY OFF

ΗμερομηνίαMatchΏρα / Αποτελέσματα ΓήπεδοΆρθρο
ΤΕΛΙΚΟΣ 9ης ΘΕΣΗΣ: MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ vs HOWDEN HELLAS 3-0 A.A.
Paradise Park Γήπεδο 1
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ vs GENERALI HELLAS A.A.E. 3-3 (4-3 pens)
Paradise Park Γήπεδο 2
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs HELLAS DIRECT
Paradise Park Γήπεδο 1
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ
Paradise Park Γήπεδο 2
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs MONDIAL ASSISTANCE
Paradise Park Γήπεδο 1
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 2-2, 3-3 παραταση, 5-4 pens
Paradise Park Γήπεδο 1
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ vs Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Paradise Park Γήπεδο 1
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ vs ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Paradise Park Γήπεδο 1
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. vs ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 2-2 (4-5 penalties)
Paradise Park Γήπεδο 1

SPONSOR:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: