ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

2021, 2021 - Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ

2019, 2020 - Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ

2018, 2019 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

2017, 2018 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ

2016, 2017 - ERGO

2015, 2016 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

2015, 2014 - METLIFE

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ

2022 - Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ

2020 - EULER HERMES HELLAS

2019 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

2018 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

2017 - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

2016 - EUROLIFE

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ: