ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

1η Αγωνιστική

 

Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH ALLIANZ HELLAS S.A.
23/10/2017 19:30
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. AIG EUROPE LTD
23/10/2017 20:30
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ
23/10/2017 20:30
ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ METLIFE
23/10/2017 19:30
Insurancemarket.gr Ρεπό

 


 

2η Αγωνιστική

 

Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E.
30/10/2017 19:30
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ALLIANZ HELLAS S.A.
30/10/2017 20:30
ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ AIG EUROPE LTD
30/10/2017 19:30
Insurancemarket.gr Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ
30/10/2017 20:30
METLIFE Ρεπό

 


 

3η Αγωνιστική

 

Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E.
Insurancemarket.gr ALLIANZ HELLAS S.A.
AIG EUROPE LTD Ρεπό
METLIFE Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ

 


 

4η Αγωνιστική

 

Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ
Insurancemarket.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. Ρεπό
METLIFE ALLIANZ HELLAS S.A.
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ AIG EUROPE LTD

 


 

5η Αγωνιστική

 

Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH Insurancemarket.gr
ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ Ρεπό
METLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E.
AIG EUROPE LTD ALLIANZ HELLAS S.A.

 


 

6η Αγωνιστική

 

Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH Ρεπό
METLIFE Insurancemarket.gr
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ
AIG EUROPE LTD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ALLIANZ HELLAS S.A. AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E.

 


 

7η Αγωνιστική

 

Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η ΕΘΝΙΚH METLIFE
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΕΠΕ Ρεπό
AIG EUROPE LTD Insurancemarket.gr
ALLIANZ HELLAS S.A. ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

MEDIA PARTNERS